[Play]Chu Cuoi - Luu Quang Vu

Fan Page

[Play]Chu Cuoi - Luu Quang Vu


[Play]Chu Cuoi - Luu Quang Vu
Chu Cuoi is a familiar folk image of Vietnam, especially in the moonlight in the countryside where the peace in the village indispensable moonlight image. And uncle folk pebble was always considered a person should not be able to fraudulently get the trust of people
 
In this play, Luu Quang Vu has portrayed the iconic uncle laments filled pebble: Full ruse or deception, but the essence is always the desire to live honestly, in other words he is not any other choice if they want exist on this earth. It is like our human nature, it is difficult to be yourself whether it is a necessity.
 
 
Luu Quang Vu matchless in the talent raises the eternal in the ordinary, to tell the user what real damage, use something rude to assert the nobility
 
...
 
"Các em ạ, cứ mỗi êm dằm các em hãy nhìn lên mặt trng, mặt trng tròn và sáng nh tấm gng soi rọi tâm hồn con ngời, các em sẽ thấy hình anh ở ó..."
 

ớc gì tôi còn nguyên vẹn cuộc ời

Tâm hồn tôi trong trắng

ợc làm con sợi trên tay em

ợc làm ngọn gió trên tóc em

Làm ánh trng ngủ trên trán em

Tôi biết giờ ây lòng em ang rối, rối bời nh chỉ rối

Lụa i ừng buồn

vì ã có tình tôi bên em...

 
- HuyHuu Team - View (1762)
CopyRight © HuyHuu Team 2011-2020